lørdag 2. mai 2009

Te-lys på vakker gammel plate

Te-lys på vakker gammel bordplate! Te-lysetaker trenger ikke å være å være like hverandre, mix ulike sammen!

Langbord til salgs

Dette er et utrolig fint bord! Understellet er nok gammelt men malt i senere tid. Bordplaten er også av nyere dato, men ser gammel ut. Bredden er 0,89 m og lenden er 2m. Et veldig solid bord. Pris 5500 kr.